วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

โหลดด่วน!! ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบปี 2563)

ตารางสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 จะจัดสอบใน วันเสาร์ที่  1  กุมภาพันธฺ 2563 ประกาศผลสอบในวันที่  25  มีนาคม 2563  และเหมือนเดิมคือสอบ 4 วิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาภาษาไทย ก็จะมีทั้งข้อสอบแบบปรนัย และอัตนัย (เขียนตอบ)

ตารางสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  จะจัดสอบใน วันเสาร์ที่  1  – วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2563 ประกาศผลสอบในวันที่  26  มีนาคม 2563  และเหมือนเดิมคือสอบ 4 วิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจะแบ่งสอบวันละ 2 วิชา ตามตางรางในภาพเลย

ตารางสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  จะจัดสอบใน วันเสาร์ที่  29  กุมภาพันธ์  – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม  2563 ประกาศผลสอบในวันที่  27  มีนาคม 2563  และเหมือนเดิมคือสอบ 5 วิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โดยจะแบ่งสอบ 2 วัน วันแรก 3 วิชา วันที่ 2 สอบ 2 วิชา

รายละเอียดต่างสามารถดูได้ตามภาพเลย และติดตามทางเว็บไซต์ของ สทศ. เองเลยครับ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/241