วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563
ต่ออายุใบขับขี่ แบบออนไลน์ เริ่ม 31 มีนาคมนี้
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หนังสือหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21
คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
ขออภัย, ยังไม่มีบทความที่คุณต้องการ
error: Content is protected !!